Ett axplock av de kunder som BioEld haft under åren visas nedan.