BioEld levererar egenutvecklade produkter, förbättringsåtgärder och optimering av styrfilosofi

SNCR

BioEld kan leverera vårt egen utvecklade system för Reducering av NOx, BioDeNOx

I t.ex. Vetlanda, 25 MW RT-flis eldad rosterpanna, är NOx-reduktionen mellan 65-80 % med samtidigt låg NH3-slip.

Styrning av rosterpannor.

Vi erbjuder möjlighet till bättre miljöprestanda, och max last genom uppgradering av styrfilosofi och styrsystemet.

Uppgradering Cyklonbrännare
Vi utför uppgradering av cyklonbrännare och erbjuder reservdelar till hela förbrännings-systemet.

För nya installationer, se vårt syster- bolag Bio Energisystem i Norden AB.