Nyheter och händelser

SNCR 4 + 5 MW
BioEld  har under 2019 levererat 2st SNCR anläggningar för urea till Thermokraft AS i Notodden Norge. De installeras i 2st pannor eldade med RT-flis (4 MW och 5 MW).

SNCR 5MW
BioEld har under 2019 levererat ett SNCR-system för Urea till Jernforsen. Systemet ska installeras 5 MW panna i norska Tromsö
(Kvitebjørn Varme AS) modifierad för eldning av RT-flis. Driftsättning sker under hösten.

Uppdatering pannor
BioEld hjälper under 2019 Akershus Energi att uppdatera sina två fliseldade pannor (Hollensen) i Akershus EnergiPark, Lilleström Norge. Arbetet omfattar bland annat ny systemlösning och styrfilosofi för förbränningsluft och rökgasåterföring, samt driftsättning.

SNCR 4 MW
BioEld har under 2017 levererat ett SNCR-system för Urea till Jernforsen. Installationen har skett i ny 4 MW ångpanna eldad med träpellet innehållande rester från tillverkning av bioolja. Anläggningsägare är Argent Energy.

SNCR 4 MW
Ytterligare en anläggning för Urea har tagits i drift under 2017 i Arendal (Agder Energi) för 4MW pulveldad panna med cyklonbrännare. Bränslet är MDF-briketter.

SNCR 10 MW  RT-flis
Under 2016 levereades en SNCR anläggning (NH3) till en Jernforsen 10 MW hetvattenpanna  eldad med RT.flis som tagits i drift Elverum. Anläggningsägare är Eidsiva Bioenergi AS.

SNCR 25 MW Träflis (GROT)
BioEld har under 2014 levererat ett SNCR-system (NH3) till Tranås Energi. Installationen har skett i ny 25 MW kraftverkspanna eldad med träflis (GROT).
Under  2015 har utsläppen av NOx i medeltal varit ca 40 mgNO2/MJ vid samtidigt låga emissioner av CO och NH3-slip (ca 15 och 3,5 mg/MJ respektive)

SNCR 25MW RT-flis
I samarbete med KMW Energi har SNCR- system (NH3) installerats i nybyggd 25 MW kraft-verkspanna eldad med RT-flis som levererats till Vetlanda Energi och Teknik . BioEld har förutom maskin-leverans medverkat i utformningen av pannans eldstad, som optimerats för NOx-reduktion. Systemet togs i drift 2013.

Vid genomfört prestandaprov har mycket låga utsläpp av NOx visats. Utsläpp av NOx var mellan 25 och 47 mg/MJ, motsvarande  mellan 65-80 % reduktion av NOx, vid NH3-slip < 10 ppmvg innan rökgaskondensering  (ca 3 mg/MJ) och 1,7-1,8 kg/MWhlev förbrukning av 25% ammoniaklösning.
 

Projektledning uppförande 2x8 MW rosterpannor eldade med träflis
BioEld anlitades av Jernforsen för projektledning vid uppförande av 2 st separata fastbränslelinjer med rökgaskondensering som togs i drift hösten 2016. Slutkund är Täby fjärrvärme, samägt av Eon.

Projektledning uppförande 15 MW pelleteldad rostpanna
BioEld anlitades av Hotab för projektledning vid uppförande av ny 15 MW pelleteldad hetvattenpanna som driftsattes under hösten 2014. Slutkund är Borås Energi och Miljö.