Personal

Vi finns på företaget

Boo Ljungdahl
VD

Ansvarig för Engineering och Driftoptimering (CV)

Frank Zintl
Specialist askkemi


Ansvarig för bränsle och aska: Fouling och Korrosion (CV)