BioEld bildades 2008. Företagets personal och engagerade samarbetspartners  har  lång erfarenhet av både forskning och utveckling av förbränningsteknik och kommersiell tillämpning.


Vi erbjuder hjälp med förbättrad utformning, projektering, projektledning, driftoptimering, driftsättning och service inom främst energibranschen och industri.

Vi arbetar huvudsakligen med förnyelsebara bränslen inom de flesta förbränningstekniker så som

  • Roster eldning
  • Fluidiserad bädd
  • Pulverbrännare

BioEld har ett brett kontaktnät vilket gör att en effektiv projekt- grupp kan sättas samman, väl anpassad för varje enskilt uppdrag